ПОЛІТИКА ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧІВ САЙТУ
1. Загальні умови

1.1. Ця Політика визначає порядок обробки та захисту Індивідуальним Підприємцем Собко Роман Михайлович (далі – ІП Собко Р. М.) інформації про фізичних осіб (далі – Користувач), яка може бути отримана ІП Собко Р. М. при використанні Користувачем послуг/товарів, виняткової ліцензії, що надаються у тому числі за допомогою сайту, сервісів, служб, програм, що використовуються ІП Собко Р. М. (далі – Сайт, Сервіси).

1.2. Метою цієї Політики є забезпечення належного захисту персональної інформації, яку Користувач надає про себе самостійно під час використання Сайту, Сервісів або в процесі реєстрації (створення облікового запису), для придбання товарів/послуг, невиключної ліцензії від несанкціонованого доступу та розголошення.

1.3. Відносини, пов'язані зі збиранням, зберіганням, розповсюдженням та захистом інформації, яку надає Користувач, регулюються цією Політикою, іншими офіційними документами ІП Собко Р. М. та чинним законодавством України.

1.4. Реєструючись на Сайті та використовуючи Сайт та Сервіси Користувач висловлює свою повну згоду з умовами цієї Політики.

1.5. У разі незгоди Користувача з умовами цієї Політики використання Сайту та/або будь-яких Сервісів, доступних при використанні Сайту, має бути негайно припинено.

1.6. У разі незгоди Користувача щодо отримання інформації від ІП Собко Р. М.
Користувач може відписатися від розсилки:
- клікнувши за посиланням Відписатися внизу листа-в особистому кабінеті на Сайті, шляхом зняття раніше обраних опцій;
- шляхом надсилання повідомлення на електронну пошту info.sobko@gmail.com
При надходженні повідомлень на електронну пошту info.sobko@gmail.com створюється звернення за підсумками отриманої від Користувача інформації. Звернення обробляється максимум протягом 24 годин. В результаті, інформація про Користувача не включається до сегменту розсилок по відповідному регіону.

2. Цілі збору, обробки та зберігання інформації, що надається користувачами Сайту

2.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється відповідно до законодавства України. ІП Собко Р.М. обробляє персональні дані Користувача з метою:

- ідентифікації сторони у рамках угод та договорів, що укладаються з ІП Собко Р. М.;

- надання Користувачеві товарів/послуг, невиключної ліцензії, доступу до Сайту, Сервісів; запитів;

- направленні Користувачеві повідомлень рекламного та/або інформаційного характеру – не більше 10 повідомлень на день;

- перевірки, дослідження та аналізу таких даних, що дозволяють підтримувати та покращувати сервіси та розділи Сайту, а також розробляти нові сервіси та розділи Сайту;

- Проведення статистичних та інших досліджень, на основі знеособлених даних.

3. Умови обробки персональної інформації наданої Користувачем та її передачі третім особам

3.1. ІП Собко Р. М. вживає всіх необхідних заходів для захисту персональних даних Користувача від неправомірного доступу, зміни, розкриття чи знищення.

3.2. ІП Собко Р. М. надає доступ до персональних даних Користувача лише тим працівникам та підрядникам, яким ця інформація необхідна для забезпечення функціонування Сайту, Сервісів та надання Послуг, продажу товарів, отримання невиключної ліцензії Користувачем.

3.3. ІП Собко Р. М. має право використовувати надану Користувачем інформацію, у тому числі персональні дані, з метою забезпечення дотримання вимог чинного законодавства України (у тому числі з метою запобігання та/або припинення незаконних та/або протиправних дій Користувачів). Розкриття наданої Користувачем інформації може бути здійснене лише відповідно до чинного законодавства України на вимогу суду, правоохоронних органів, а також в інших передбачених законодавством України випадках.

3.4. ІП Собко Р. М. не перевіряє достовірність інформації, яку надає Користувач, і виходить з того, що Користувач у рамках сумлінності надає достовірну та достатню інформацію, піклується про своєчасність внесення змін до раніше наданої інформації при появі такої необхідності, включаючи, але не обмежуючись зміною номера телефону

4. Умови користування Сайтом, Сервісами

4.1. Користувач при користуванні Сайтом підтверджує, що:

- має всі необхідні права, що дозволяють йому здійснювати реєстрацію (створення облікового запису) та використовувати Послуги сайту;
- вказує достовірну інформацію про себе в обсягах, необхідних для користування Послугами Сайту, обов'язкові для заповнення поля для подальшого надання Послуг сайту позначені спеціальним чином, вся інша інформація надається користувачем на власний розсуд.
- усвідомлює, що інформація на Сайті, що розміщується Користувачем про себе, може ставати доступною для третіх осіб, не обумовлених у цій Політиці та може бути скопійована та розповсюджена ними;
- ознайомлений із цією Політикою, висловлює свою згоду з нею та приймає на себе зазначені в ній права та обов'язки. Ознайомлення з умовами цієї Політики та проставлення галочки під посиланням на цю Політику є письмовою згодою Користувача на збирання, зберігання, обробку та передачу третім особам персональних даних, що надаються Користувачем.

4.2. ІП Собко Р. М. не перевіряє достовірність інформації, що отримується (збирається) про Користувачів, за винятком випадків, коли така перевірка необхідна з метою виконання зобов'язань перед Користувачем.

5. У рамках цієї Політики під «персональною інформацією Користувача» розуміються:

5.1. Дані, надані Користувачем самостійно при користуванні Сайтом, Сервісами включаючи, але, не обмежуючись: ім'я, прізвище, стать, номер мобільного телефону та/або адресу електронної пошти, сімейний стан, дата народження, рідне місто, родинні зв'язки, домашня адреса, інформація про освіту , Про рід діяльності.

5.2. Дані, які автоматично передаються Сервісам у процесі їх використання за допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення, у тому числі IP-адреси, інформації з cookie, інформації про браузер користувача (або іншої програми, за допомогою якої здійснюється доступ до Сервісів), час доступу адресу запитуваної сторінки.

5.3 Інша інформація про Користувача, збирання та/або надання якої визначено в Регулюючих документах окремих Сервісів ІП Собко Р. М.

6. Зміна та видалення персональних даних

6.1. Користувач може у будь-який момент змінити (оновити, доповнити) надану їм персональну інформацію або її частину, а також параметри її конфіденційності, скориставшись функцією редагування персональних даних у розділі або персональному розділі відповідного Сервісу. Користувач зобов'язаний піклується про своєчасність внесення змін до раніше наданої інформації, її актуалізації, інакше ІП Собко Р. М. не несе відповідальності за неотримання повідомлень, товарів/послуг тощо.

6.2. Користувач також може видалити надану їм у межах певного облікового запису персональну інформацію. При цьому видалення облікового запису може спричинити неможливість використання деяких Сервісів.

7. Зміна Політики конфіденційності. Застосовне законодавство

7.1. ІП Собко Р. М. має право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності. При внесенні змін до поточної редакції вказується дата останнього оновлення. Нова редакція Політики набирає чинності з її розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики.

7.2. До цієї Політики та відносин між Користувачем та ІП Собко Р. М., що виникає у зв'язку із застосуванням Політики конфіденційності, підлягає застосуванню законодавство України.

8. Зворотній зв'язок. Запитання та пропозиції

8.1. Усі пропозиції чи питання щодо цієї Політики слід повідомляти у Службу підтримки ІП Собко Р. М. електронною поштою info.sobko@gmail.com